Usluge
Naziv preduzea:
Adresa sjedišta (država i grad):
Kontakt osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
Napomena:
Naziv preduzeća gdje se vrši utovar robe:
Adresa mjesta utovara (ulica, poštanski br., grad i država):
Telefon kontakt osobe:
Datum utovara:
Izvozna carina:
Špedicija:
Telefon i fax špedicije:
Napomena:
Vrsta robe:
Transportno pakovanje
(paleta, kutija, rinfuza):
Dimenzija pakovanja
(dužina x širina x visina):
Broj i vrsta paleta (euro palete ili ne):
Zapremina ():
Bruto težina (t):
Klasa ADR-a:
Napomena:
Naziv preduzea gdje se roba istovara:
Adresa mjesta istovara
(ulica, poštanski br., grad i država):
Kontakt osoba:
Telefon kontakt osobe:
Granični prelaz:
Špedicija na graničnom prelazu:
Mjesto uvoznog carinjenja:
Špedicija:
Telefon i fax špedicije:
Radno vrijeme mjesta istovara:
Napomena:
Kontakt osoba:
Datum istovara:
Radno vrijeme mjesta utovara:
Telefon i fax špedicije:
PODACI O PREDUZEĆU KOJE TRAŽI PREVOZ ROBE:
PODACI O UTOVARU ROBE I IZVOZNOM CARINJENJU:
OPIS ROBE:
PODACI O ISTOVARU ROBE I UVOZNOM CARINJENJU:
Master Transport d.o.o. Vam nudi prevoz robe vozilima zapremine do 100m³, visine bočnog utovara do 3m unutar Evrope sa akcentom na prevoz između BiH i Italije, Slovenije, Austrije, Slovačke, Mađarske, Češke, Njemačke, Holandije i Belgije i to:

· Prevoz kompletnih pošiljki
· Prevoz djelimičnih pošiljki
· Prevoz pošiljki koje podliježu ADR-u

Ukoliko imate potrebu za nekom od naših usluga, kreirali smo obrazac da biste nam lakše mogli poslati Vaš zahtjev, a mi ćemo Vam u najkraćem roku odgovoriti.

Molimo Vas da popunite sve podatke kojima trenutno raspolažete.
d.o.o.
Usluge
Zaposlenje
Kontakt
Početna
O nama
d.o.o.
Šifra djelatnosti: 60240
Matični broj: 1957317
JIB: 4401629090001
PIB: 401629090001
Njegoševa 77,
78000 Banja Luka
Tel: +387 51 318112
Fax: +387 51 308731
Email: igor@mastertransport.org
Skype name: mastertransport
Master Transport d.o.o.
Copyright © 2010 Agencija Infolex. Sva prava zadržana.